• Αξιολογημένος Πιστοποιημένος Κλάδος από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Κρατική χορηγία μέχρι €3,417,00

Σκοπός του προγράμματος σπουδών:

-Η άρτια κατάρτιση και οργάνωση των σπουδαστών/στριών της Αισθητικής με εξειδικευμένη και πλήρως ενημερωμένη επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση που να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα, ούτως ώστε να είναι ικανοί, αποφοιτώντας να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις  του γνωστικού αντικειμένου.

-Η δημιουργία, ανάδειξη και διαμόρφωση του προτύπου του/της επαγγελματία Αισθητικού καλλιεργώντας την επαγγελματική ταυτότητα/ιδιότητα που απαιτείται, προσεγγίζοντας σύγχρονα τεχνολογικά κριτήρια αλλά και μεταμοντέρνες εξελίξεις και αντιλήψεις που ολοένα και καθιερώνονται στον τομέα της Αισθητικής.

– Αξιολόγηση, διεύρυνση, εξάσκηση και εξειδίκευση σε θεωρητικές και πρακτικές τεχνικές εφαρμογές και μεθόδους, εμπλουτίζοντας την γνώση με νέα βελτιωμένα ερευνητικά πεδία τόσο στο γνωστικό τομέα της Αισθητικής επιστήμης όσο και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς τομείς.

– Διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικής εκπαίδευσης που να προσδίδει στους σπουδαστές/στριες τις απαιτούμενες εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις για να προετοιμαστούν κατάλληλα και να είναι αποτελεσματικά ικανοί/ες, θεωρητικά και πρακτικά, να ανταγωνιστούν και να εξασκήσουν με πλήρη επιτυχία το επάγγελμα της Αισθητικού.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

-να γνωρίζουν να κατανοούν και να εφαρμόζουν  τις  γνώσεις τους μέσα από την κατάρτιση  και την εκπαίδευση που  απόκτησαν, να συνάδουν με  τα τρέχοντα δεδομένα, έτσι ώστε να είναι σε θέση, μετά την αποφοίτησή τους να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

– να αναλύουν και να διαμορφώνουν επαγγελματικά αισθητικά πρότυπα και να προωθούν την επαγγελματική ταυτότητα, προσεγγίζοντας σύγχρονα τεχνολογικά κριτήρια και νέες εξελίξεις και  αντιλήψεις στον αισθητικό τομέα.

-να συνθέτουν και να αναπτύσσουν σύγχρονες μεθόδους, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στον τομέα της αισθητικής επιστήμης.

– να αξιολογούν, και ερευνούν  μέσα  από την εκπαίδευση τους τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις  στο τομέα της αισθητικής επιστήμης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Follow us on Facebook
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar